Stav vyplnění ankety FJFI

Katedra Kód př. Předmět Zapsáno Ukončeno Vyplněno Procent
14101 01ALG Algebra 30 25 4 13%
14101 01ANL Aplikace neklasických logik 4 4 0 0%
14101 01APST Aperiodické struktury 3 3 1 33%
14101 01ASY Asymptotické metody 7 6 2 29%
14101 01DIM1 Diskretní matematika 1 141 127 50 35%
14101 01DYR Dynamické rozhodování 2 1 0 0%
14101 01FA1 Funkcionální analýza 1 17 13 5 29%
14101 01FIMA Finanční a pojistná matematika 16 8 3 19%
14101 01FKP Funkce komplexní proměnné 13 9 2 15%
14101 01KAP Kombinatorika a pravděpodobnost 19 8 2 11%
14101 01KOPO Kombinatorické počítání 15 13 5 33%
14101 01LIA2 Lineární algebra A2 31 23 15 48%
14101 01LIB2 Lineární algebra B2 95 74 30 32%
14101 01LIPB Lineární programování B 36 26 5 14%
14101 01MA1 Matematická analýza 1 244 173 57 23%
14101 01MAA3 Matematická analýza A3 31 27 16 52%
14101 01MAB3 Matematická analýza B3 121 57 21 17%
14101 01MAP Matematická analýza plus 136 54 25 18%
14101 01MAST Matematická statistika 67 40 23 34%
14101 01MASTB Matematická statistika B 4 2 1 25%
14101 01MAT1 Matematika 1 95 28 4 4%
14101 01MAT3 Matematika 3 35 20 8 23%
14101 01MKO Metoda konečných objemů 3 2 1 33%
14101 01MMNS Matematické modelování nelineárních systémů 7 5 1 14%
14101 01NAH Teorie náhodných procesů 9 5 2 22%
14101 01NELI Nelineární programování 12 9 1 8%
14101 01NM Numerická matematika 34 28 18 53%
14101 01NUSO Numerický software 28 18 3 11%
14101 01PERI Programování periferií 23 17 1 4%
14101 01PNLA Pokročilé partie numerické lineární algebry 19 17 3 16%
14101 01POGR1 Počítačová grafika 1 54 10 0 0%
14101 01POPJ1 Počítače a přirozený jazyk 1 22 14 1 5%
14101 01PRA1 Pravděpodobnost a matematická statistika 1 30 14 5 17%
14101 01PRO1 Problémový seminář 1 4 1 0 0%
14101 01PW Programování pro Windows 45 34 5 11%
14101 01REDA Relační databáze 39 26 5 13%
14101 01RMF Rovnice matematické fyziky 68 54 26 38%
14101 01ROZ2 Zpracování a rozpoznávání obrazu 2 33 27 6 18%
14101 01RSWP Řízení softwarových projektů 22 20 5 23%
14101 01SEDR Seminář z diferenciálních rovnic 13 10 3 23%
14101 01SITE1 Počítačové sítě 1 35 24 3 9%
14101 01SMA1 Seminář matematické analýzy 1 33 32 14 42%
14101 01SOS1 Softwarový seminář 1 69 61 15 22%
14101 01STOS Stochastické systémy 4 2 0 0%
14101 01TIN Teorie informace 22 19 3 14%
14101 01TOP Topologie 6 1 0 0%
14101 01TSLO Teorie složitosti 17 14 2 12%
14101 01UAL Úvod do algebry 259 154 50 19%
14101 01UMF Úvod do mainframe 5 4 2 40%
14101 01UMIN Pravděpodobnostní modely umělé inteligence 5 5 1 20%
14101 01VAM Variační metody 14 12 4 29%
14101 01VAMB Variační metody B 9 6 2 22%
14101 01VYML Vyčíslitelnost a matematická logika 19 14 2 11%
14101 01ZFL Základy fuzzy logiky 10 4 0 0%
14101 01ZTGA Základy teorie grafů A 18 16 3 17%
14101 01ZTGB Základy teorie grafů B 19 17 3 16%
14101 D01AMS Aplikace matematické statistiky 1 1 0 0%
14102 02AMS Atomová a molekulová spektroskopie 5 5 0 0%
14102 02DEF Dějiny fyziky 272 260 69 25%
14102 02DRG Diferenciální rovnice, symetrie a grupy 5 3 1 20%
14102 02EMJF Experimentální metody jaderné fyziky 7 6 0 0%
14102 02ETG Einsteinova teorie gravitace 2 2 0 0%
14102 02EXPF2 Eperimentál. fyzika 2 79 64 23 29%
14102 02FYS1 Fyzikální seminář 1 117 93 36 31%
14102 02FYZ Fyzika 277 198 63 23%
14102 02GMF1 Geometrické metody fyziky 1 13 10 3 23%
14102 02GR Grupy a reprezentace 9 5 2 22%
14102 02IJZ Interakce jaderného záření s látkou 9 7 0 0%
14102 02ITER ITER a doprovodný program 6 6 1 17%
14102 02KF Kvantová fyzika 20 12 4 20%
14102 02KOHO Kohomologické metody v teoretické fyzice 4 4 0 0%
14102 02KTP Kvantová teorie pole 14 12 1 7%
14102 02KTP1 Kvantová teorie pole 1 10 6 2 20%
14102 02KVAN Kvantová mechanika 48 25 10 21%
14102 02SEM1 Seminář 1 5 3 0 0%
14102 02SF Subatomová fyzika 8 7 0 0%
14102 02TEF1 Teoretická fyzika 1 143 74 28 20%
14102 02TJ Transportní jevy 4 4 1 25%
14102 02UFEC Úvod do fyziky elementárních částic 79 70 11 14%
14102 02VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika 126 82 33 26%
14102 02VPSF Vybrané partie ze stat. fyziky a termodynamiky 8 7 1 13%
14102 02ZFM1 Základy fyzikálních měření 1 178 163 46 26%
14102 02ZJF Základy jaderné fyziky 34 19 4 12%
14102 02ZS Zimní škola 5 4 2 40%
14102 02ZTSI Základy teorie slabých interakcí 2 1 0 0%
14104 04ABI Prezentace a interpretace textu 7 7 2 29%
14104 04ABK1 Rozvíjení řečových dovedností 1 33 28 2 6%
14104 04ABK3 Rozvíjení řečových dovedností 3 17 16 2 12%
14104 04ABO1 Práce s odborným textem 1 13 13 1 8%
14104 04ABR2 Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 2 7 7 2 29%
14104 04ABS1 Systematizace jazykových prostředků 1 35 27 2 6%
14104 04ABS3 Systematizace jazykových prostředků 3 13 9 1 8%
14104 04ABU1 Úvod do odborného jazyka 1 35 32 2 6%
14104 04AM1 Angličtina M1 91 68 17 19%
14104 04AM3 Angličtina M3 64 53 11 17%
14104 04AP1 Angličtina P1 70 62 22 31%
14104 04AP3 Angličtina P3 38 33 6 16%
14104 04CESM1 Čeština pro cizince mírně pokročilí 1 15 13 0 0%
14104 04CESMZK Čeština pro cizince mírně pokročilí - zkouška 1 1 0 0%
14104 04CESZ1 Čeština pro cizince začátečníci 9 3 0 0%
14104 04CESZ2 Čeština pro cizince začátečníci 2 1 1 0 0%
14104 04FM1 Francouzština M1 23 16 5 22%
14104 04FM3 Francouzština M3 9 8 1 11%
14104 04FP1 Francouzština P1 7 6 1 14%
14104 04FP3 Francouzština P3 5 4 2 40%
14104 04FZ2 Francouzština Z2 14 8 2 14%
14104 04FZ4 Francouzština Z4 16 11 2 13%
14104 04NM1 Němčina M1 77 54 18 23%
14104 04NM3 Němčina M3 38 37 5 13%
14104 04NP1 Němčina P1 14 12 3 21%
14104 04NP3 Němčina P3 18 16 6 33%
14104 04RM1 Ruština M1 3 1 1 33%
14104 04RZ2 Ruština Z2 15 11 2 13%
14104 04RZ4 Ruština Z4 14 11 1 7%
14104 04SZ2 Španělština Z2 20 13 3 15%
14104 04SZ4 Španělština Z4 11 6 2 18%
14104 D04AJ Anglický jazyk 1 1 0 0%
14111 11AND Aplikace neutronové difrakce 2 1 0 0%
14111 11ANEL Analogová elektronika 2 1 0 0%
14111 11DAN Difrakční analýza mechanických napětí 3 3 1 33%
14111 11EFTM Experimentální fyzika a teoretická mechanika 9 6 1 11%
14111 11FKO1 Fyzika kovů 1 10 10 3 30%
14111 11FYPO1 Fyzika povrchů 1 4 2 0 0%
14111 11KKR Kapalné krystaly 4 3 0 0%
14111 11KOV Fyzika kovů 3 3 0 0%
14111 11KPS Konstrukce polovodičových součástek 3 3 0 0%
14111 11MAGN Fyzika magnetických látek 7 3 1 14%
14111 11MMM Moderní měřicí metody 4 4 0 0%
14111 11OPT Optické vlastnosti pevných látek 5 4 0 0%
14111 11POL1 Fyzika polovodičů 1 8 7 1 13%
14111 11PRAK Odborná praxe 4 2 0 0%
14111 11SEM1 Seminář 1 4 4 0 0%
14111 11SEM3 Seminář 3 3 3 0 0%
14111 11SMAM Smart materiály a jejich využití 3 3 0 0%
14111 11SMAT Speciální polovodičové materiály a součástky 3 3 0 0%
14111 11SPL1 Struktura pevných látek 1 4 3 0 0%
14111 11SUPR Supravodivost a fyzika nízkých teplot 2 2 0 0%
14111 11UVOD Úvod do zaměření 83 79 16 19%
14111 11ZFPL Základy fyziky pevných látek 22 14 4 18%
14112 12AF Atomová fyzika 9 7 0 0%
14112 12APLA Aplikace laserů 13 10 3 23%
14112 12APO Aplikace počítačů 7 5 0 0%
14112 12BFY3 Fyzika 3 8 4 1 13%
14112 12CNA Částicové nanostruktury 18 14 1 6%
14112 12DRP Diferenciální rovnice na počítači 7 6 1 14%
14112 12DSFE1 Seminář k diplomové práci 1 12 12 2 17%
14112 12DSIT1 Seminář k diplomové práci 1 8 8 1 13%
14112 12EGS2 English graduate standard 2 2 2 0 0%
14112 12EKO Ekonomika 10 10 0 0%
14112 12EL3 Elektronika 3 10 7 3 30%
14112 12EP1 Praktikum z elektroniky 1 16 9 3 19%
14112 12ESPG1 Evropský standard poč. gramotnosti 1 228 205 54 24%
14112 12FDD Fyzika detekce a detektory optického záření 15 11 2 13%
14112 12FOPT1 Fyzikální optika 1 16 11 2 13%
14112 12INF0 Informatika 0 14 7 1 7%
14112 12INFA1 Informatika 1 5 5 1 20%
14112 12INS1 Informační systémy 1 23 18 3 13%
14112 12INTO Integrovaná optika 11 4 2 18%
14112 12KOF1 Koncepce informatické fyziky 1 5 5 0 0%
14112 12KVEN Kvantová elektronika 9 8 3 33%
14112 12LAPT Semin.laser.,plasm.a svazkových technologií 8 6 0 0%
14112 12LT1 Laserová technika 1 7 5 1 14%
14112 12MPR1 Mikroprocesory 1 24 12 4 17%
14112 12NIPL Nízkoteplotní plazma a výboje 6 4 1 17%
14112 12OMIL Optickomechanické inženýrství 6 4 0 0%
14112 12OPK Optické komunikace 22 20 6 27%
14112 12OSY Operační systémy 13 11 1 8%
14112 12OZS Optické zpracování signálů 25 18 6 24%
14112 12PDR1 Přenosy dat, rozhraní 18 16 3 17%
14112 12PIN1 Praktická informatika pro inženýry 1 184 153 33 18%
14112 12PIN3 Praktická informatika pro inženýry 3 81 35 11 14%
14112 12PLS Pokročilé laserové spektroskopie 14 12 2 14%
14112 12POAL Počítačová algebra 23 13 3 13%
14112 12PZE1 Praktikum ze základů elektroniky 1 10 9 4 40%
14112 12ROPR1 Ročníková práce 1 25 17 4 16%
14112 12RSEN Regulace a senzory 5 4 0 0%
14112 12SBA1 Seminář k bakalářské práci 1 7 7 0 0%
14112 12SBAP1 Seminář k bakalářské práci 1 5 4 0 0%
14112 12SOP Statisktická optika 5 4 1 20%
14112 12ULAT Úvod do laserové techniky 6 6 4 67%
14112 12ULT Úvod do laserové techniky 10 9 5 50%
14112 12UM Úvod do managementu 27 25 5 19%
14112 12UPF Úvod do počítačové fyziky 2 2 1 50%
14112 12VAK Vakuová fyzika a technika 23 6 3 13%
14112 12VPF Vybrané partie z fyziky 8 7 4 50%
14112 12VSIT1 Seminář k výzkumnému úkolu 1 1 1 0 0%
14112 12ZDP Zpracování dat pro publikování 49 37 5 10%
14112 12ZEL1 Základy elektroniky 1 80 60 13 16%
14112 12ZMD Zpracování měření a dat 21 13 4 19%
14112 12ZOPT Základy optiky 8 7 3 38%
14112 12ZSD Zpracování signálů a dat 10 5 0 0%
14114 14DYN2 Dynamika 2 5 2 1 20%
14114 14EME2 Elastomechanika 2 5 1 1 20%
14114 14EXM1 Experimentální metody 1 5 2 1 20%
14114 14FYM1 Fyzikální metalurgie 1 3 3 1 33%
14114 14LME1 Lomová mechanika 1 5 2 1 20%
14114 14MES2 Mezní stavy 2 4 3 0 0%
14114 14NEDI Nedestruktivní diagnostika 4 3 0 0%
14114 14NEKO Nekovové materiály 3 3 0 0%
14114 14NMA Nauka o materiálu 12 12 3 25%
14114 14NMAT Nauka o materiálu 5 5 1 20%
14114 14PME2 Počítačová mechanika 2 4 4 0 0%
14114 14PRAX Předdiplomní praxe 4 4 0 0%
14114 14PRS1 Pravděpodobnost a statistika 1 5 2 1 20%
14114 14SVM Stavba a vlastnosti materiálů 6 4 1 17%
14114 14TEM Technická mechanika 9 9 3 33%
14114 14TM Technická mechanika 5 4 2 40%
14114 14TSPO Teorie spolehlivosti 4 4 0 0%
14114 14VLN Vlnové jevy v pevných látkách 4 4 0 0%
14115 15AN1 Chemie anorganická 1 15 4 1 7%
14115 15ANL2 Chemie analytická 2 8 5 1 13%
14115 15ANLS2 Chemie analytická - seminář 2 8 6 1 13%
14115 15CH1 Obecná chemie 1 108 106 22 20%
14115 15CHJ1 Chemie jaderná 1 3 3 0 0%
14115 15CHJE Chemie provozu JE 1 1 0 0%
14115 15CHT Chemická termodynamika 8 7 1 13%
14115 15CRHP Chemie a radiační hygiena 3 2 0 0%
14115 15ETR1 Elektrochemie a teorie roztoků 1 5 5 0 0%
14115 15IZO Izotopy a reakční mechanismy 1 1 0 0%
14115 15OCH2 Organická chemie 2 8 4 1 13%
14115 15OCHE Obecná chemie 12 12 1 8%
14115 15POCH Praktikum z organické chemie 8 6 1 13%
14115 15PRN Příprava radionuklidů 2 1 0 0%
14115 15RACH Radiační chemie 2 2 0 0%
14115 15REKI Reakční kinetika 4 4 0 0%
14115 15RFM Radiofarmaka 1 1 0 0%
14115 15SEM1 Seminář 1 5 5 1 20%
14115 15SMJ1 Separační metody v jaderné chemii 1 3 3 0 0%
14115 15STP Radiochemie stop 2 2 0 0%
14115 15TL Tuhé látky 4 4 0 0%
14115 15VYC2 Výpočty z fyzikální chemie 2 3 2 0 0%
14115 15VYZ1 Výzkumný úkol 1 1 1 0 0%
14116 16AIZM Aplikace ionizujícího záření v medicíně 6 4 1 17%
14116 16BAF Biochemie a farmakologie 8 7 1 13%
14116 16DET Detektory 6 1 1 17%
14116 16DNEU Dozimetrie neutronů 4 2 0 0%
14116 16EPAM Exaktní metody při studiu památek 16 13 5 31%
14116 16EZ Etika ve zdravotnictví 11 10 2 18%
14116 16FNEI Fyzika a technika neionizujícího záření 3 1 0 0%
14116 16HE Hygiena a epidemiologie 11 9 2 18%
14116 16INZ Informatika ve zdravotnictví 11 7 2 18%
14116 16JRF1 Jaderná a radiační fyzika 1 13 8 1 8%
14116 16KPR Klinická propedeutika 31 30 4 13%
14116 16MDOZ Mikrodozimetrie 4 2 0 0%
14116 16MER Metody měření a vyhodnocení ioniz. záření 19 11 3 16%
14116 16MIOZ Metrologie ionizujícího záření 10 8 3 30%
14116 16MMM Matematické metody a modelování 4 2 0 0%
14116 16NMKP Nukleární medicína-klinická praxe 9 5 0 0%
14116 16PAFZ2 Patologie,anatomie a fyziologie v rozbrazovacích metodách 2 7 5 1 14%
14116 16PRJ Programovací jazyky 4 1 0 0%
14116 16RAO Radiační ochrana 16 15 4 25%
14116 16RDKP Rentgenová diagnostika-klinická praxe 7 4 0 0%
14116 16REL Radiační efekty v látce 10 3 1 10%
14116 16RFRT2 Radiologická fyzika-raditerapie 2 3 3 2 67%
14116 16RT2 Radioterapie 2 5 2 0 0%
14116 16SEM1 Seminář 1 10 7 0 0%
14116 16UAZ Úvod do aplikací ionizujícího záření 11 5 0 0%
14116 16URF1 Úvod do radiační fyziky 1 17 6 1 6%
14116 16USRJ Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví 9 9 2 22%
14116 16ZBAF1 Základy biologie,anatomie a fyziologie 14 12 4 29%
14116 16ZDO1 Základy dozimetrie 1 6 5 1 17%
14116 16ZIVO Úvod do životního prostředí 9 5 0 0%
14116 16ZJEL Základy jaderné elektroniky 2 2 0 0%
14116 16ZJT Zařízení jaderné techniky 23 7 1 4%
14116 16ZPP Základy první pomoci 5 5 1 20%
14116 D16MMCD Metoda Monte Carlo v dozimetrii 1 1 0 0%
14117 17BRS1 Bezpečnostní a řídící systémy 1 1 1 0 0%
14117 17DOZ Dozimetrie 10 5 4 40%
14117 17FTJS Fyzika a technika jaderného slučování 2 2 0 0%
14117 17JBEZ Jaderná bezpečnost 9 9 1 11%
14117 17MTEK Mechanika tekutin 19 7 2 11%
14117 17OPK Operátorský kurz na reaktoru VR-1 8 7 1 13%
14117 17OPKJ Operátorský kurz na reaktoru VR-1 1 1 1 ###%
14117 17PRAX Praxe 8 7 0 0%
14117 17RF1 Reaktorová fyzika 1 12 11 3 25%
14117 17RFA1 Reaktorová fyzika 1 3 2 0 0%
14117 17RJE Řízení jaderných elektráren 3 2 0 0%
14117 17SEM1 Seminář 1 6 6 0 0%
14117 17SPJE Spolehlivost jaderných elektráren 5 1 0 0%
14117 17SZJE Stroje a zařízení jaderných elektráren 6 4 2 33%
14117 17TDYN Termodynamika 23 7 4 17%
14117 17TER Termomechanika reaktorů 7 4 1 14%
14117 17UINZ Úvod do inženýrství 68 59 19 28%
14118 18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad 26 18 6 23%
14118 18AST Pravděpodobnost a aplikovaná statistika 31 28 7 23%
14118 18EKO1 Matematická ekonomie 1 47 34 6 13%
14118 18INTP Internetové protokoly 33 26 8 24%
14118 18MAK1 Makroekonomie 1 15 9 2 13%
14118 18MEK Modely a metody ekonomického rozhodování 33 22 7 21%
14118 18MIK1 Mikroekonomie 1 41 25 3 7%
14118 18MOCA Metoda Monte Carlo 71 18 3 4%
14118 18MTL Programování v MATLABu 30 23 1 3%
14118 18NET Programování pro .NET 36 15 2 6%
14118 18OOP Objektově orientované programování 62 32 4 6%
14118 18PJ Programování v JAVĚ 48 19 2 4%
14118 18PRC1 Programování v C++ 1 132 28 10 8%
14118 18SOFC Softcomputing 32 30 7 22%
14118 18TRH Trhy s cennými papíry 18 14 1 6%
14118 18WEB Prostředí webu, programovací a popisné jazyky 27 20 3 11%
14118 18ZPRO Základy programování 293 252 62 21%
24118 802FYZ1 Fyzika 1 31 28 1 3%
24118 818AJ1 Angličtina 1 33 28 2 6%
24118 818AJ3 Angličtina 3 26 22 1 4%
24118 818BAKP1 Bakalářská práce 1 38 15 2 5%
24118 818DB1 Databáze 1 28 27 1 4%
24118 818DIM Diskrétní matematika 31 23 1 3%
24118 818EKON Ekonometrie 36 20 1 3%
24118 818FINB Finance a bankovnictví 30 30 1 3%
24118 818INT1 Tvorba internetových aplikací 1 35 34 2 6%
24118 818LI1 Lineární algebra D 1 32 32 2 6%
24118 818LIP Lineární programování 36 22 1 3%
24118 818MA1 Matematická analýza D 1 48 16 2 4%
24118 818MA3 Matematická analýza D 3 37 16 1 3%
24118 818MAK1 Makroekonomie 1 25 19 1 4%
24118 818ME1 Matematická ekonomie 1 34 25 0 0%
24118 818MIK1 Mikroekonomie 1 40 23 1 3%
24118 818MTL Programování v MATLABU 42 33 1 2%
24118 818NEM1 Němčina 1 37 28 1 3%
24118 818NEM3 Němčina 3 30 17 0 0%
24118 818NEM5 Němčina 5 5 5 0 0%
24118 818NEUS1 Neuronové sítě 1 28 23 1 4%
24118 818NME Numerické metody 37 36 1 3%
24118 818OS Operační systémy 34 33 1 3%
24118 818PRK Přípravný kurz z matematiky 27 24 1 4%
24118 818TEXT Textové procesory 33 21 1 3%
24118 818UNIX Úvod do systému UNIX 38 24 0 0%
24118 818UVP Úvod do studia práva 25 24 1 4%
24118 818WEB Prostředí WEBu, programovací a popisné jazyky 33 30 1 3%
24118 818ZPRO Základy programování 32 22 1 3%
Celkem za předměty 8505 6164 1462 17%
Část ankety bez vztahu k předmětu 177
Celkem 1639