Anketa :: O anketě

Vyhodnocení Ankety ČVUT je zpracováno formou statického webu (viz technické detaily). Anketa se snaží přehledně zobrazit hodnocení studentů pro jednotlivé předměty a učitele. Výsledky jsou dostupné studentům a učitelům.

Témata nápovědy