00ATH1  >  Athens

Počet hodnotících: 2 / 8 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 25 %
|=====...............|

Zapsaných na předmět: 8 studentů.
Ukončilo předmět: 5 studentů.
|============........| 62 %


N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • ATHENS je velmi dobrý způsob, jak poznat život a studium na cizí univerzitě. O to víc, že z kurzů si skutečně něco odneseme i ze studijního hlediska, nejen z pohledu zážitků.
    Studijní průměr: neuveden
  • Jestli můžete, tak si dejte přihlášku a jeďte. Pečlivě vybírejte kurz a zkuste s vybrat nějakou dobrou univerzitu, ať máte možnost poznat, jak to vypadá jinde.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 1.00
1 : |====================| 100 % [2] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká