01ANL  >  Aplikace neklasických logik

Počet hodnotících: 0 / 8 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 8 studentů.
Ukončilo předmět: 2 studentů.
|=====...............| 25 %


Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.