01ASTE  >  Asistivní technologie

Počet hodnotících: 3 / 8 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 37 %
|=======.............|

Zapsaných na předmět: 8 studentů.
Ukončilo předmět: 7 studentů.
|=================...| 87 %

Seifert Radek [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • Pěkně vedený předmět, člověk se dozví zajímavé informace. Na druhou stranu ale přiznávám, že kdyby tento předmět neměl žádné kredity, tak jsem si jej nezapsal. Proto je určitě dobré, že má kreditovou dotaci.
    Studijní průměr: neuveden
  • zajímavý pohled na trochu opomíjenou oblast využití technologií
    Studijní průměr: neuveden
  • Zajímavý předmět
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [3] 1.00
1 : |====================| 100 % [3] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [3]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [3] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká