01CHAOS  >  Chaotické systémy a jejich analýza

Počet hodnotících: 2 / 21 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 9 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 21 studentů.
Ukončilo předmět: 16 studentů.
|===============.....| 76 %

Krbálek Milan Doc.Mgr. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Zpočátku velice zajímavý předmět díky své "tajemnosti" okolo teorie chaosu a spojitostmi se statistickou fyzikou. Postupně se však vytrácela praktická stránka věci, až se nakonec probírala spektrální teorie speciálních typů matic, jejíž spojitost s chaosem nebyla bohužel příliš vysvětlena.
    Studijní průměr: neuveden
  • zajímavý předmět
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 2.00
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |==========..........| 50 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká