01FIMA  >  Finanční a pojistná matematika

Počet hodnotících: 3 / 23 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 13 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 23 studentů.
Ukončilo předmět: 10 studentů.
|=========...........| 43 %

Hora Jan Mgr. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • bohužel přednáška v příliš brzkých hodinách ještě více podněcovala zmatek v pojišťováckých veličinách
    Studijní průměr: neuveden
  • Fajn předmět i vyučující
    Studijní průměr: neuveden
  • zajímavý, ale špatně odpřednášený předmět
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [3] 2.00
1 : |=======.............| 33 % [1] 1 (výborně)
2 : |=======.............| 33 % [1] 2
3 : |=======.............| 33 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [3]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [3] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká