01FKPB  >  Funkce komplexní proměnné B

Počet hodnotících: 2 / 5 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 40 %
|========............|

Zapsaných na předmět: 5 studentů.
Ukončilo předmět: 3 studentů.
|============........| 60 %

Pošta Severin Doc.Ing. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Iný možno rozšírený pohľad na predmet Vybrané partie z matematiky. Doc. Pošta je výborný učiteľ, ale občas trochu rýchly na pochopenie. Dôkazy sú často veľmi zdĺhavé, ale nie tak náročné, vyžadujú pravidelnú prípravu a koncentráciu. Odporúčam najprv absolvovať predmet VYMA, a až potom 01FKPB.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [2] 1.50
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká