01LIP  >  Lineární programování

Počet hodnotících: 0 / 15 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 15 studentů.
Ukončilo předmět: 14 studentů.
|===================.| 93 %

Burdík Čestmír prof.RNDr. DrSc. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.