01MAT3  >  Matematika 3

Počet hodnotících: 9 / 58
Procento hodnotících: 15 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 58 studentů.
Ukončilo předmět: 32 studentů.
|===========.........| 55 %

Humhal Emil Doc.RNDr. CSc. [ Přednášející, Cvičící, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [8]
 • Bez komentáře.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Nutné základy lineární algebry.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Velice dobrá úroveň lineární algebry na matematiku C. Skoro srovnatelná s lineární algebrou matematiky B.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • nic
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>
 • Dobrá návaznost na MAT4
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Obsahově velmi podobné algebře úrovně B.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Lineární algebra smrsknutá do jednoho semestru. Docent Humhal je výborný pedagog.
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>
 • Na předsnášky se vyplácí chodit. Pokud jste vyvolaní na cviku k tabuli, před počítáním se ověřují vaše teoretické znalosti, jinak si jdete s mínuskem sednout.
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [9] 1.78
1 : |=======.............| 33 % [3] 1 (výborně)
2 : |===========.........| 55 % [5] 2
3 : |==..................| 11 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [9]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==================..| 88 % [8] ano
3 : |==..................| 11 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká