01NELI  >  Nelineární programování

Počet hodnotících: 2 / 12 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 16 %
|===.................|

Zapsaných na předmět: 12 studentů.
Ukončilo předmět: 12 studentů.
|====================| 100 %

Burdík Čestmír prof.RNDr. DrSc. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Opakování konvexních funkcí a konvexní programování. Absolvovat předmět není tak težké, kromě zkoušky je třeba udělat krátký program (to ale nezabere zas tolik času).
    Studijní průměr: neuveden
  • Jistě je takový předmět užitečný, ale aktuální provedení poněkud pokulhává za smysluplnými předměty.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [2] 2.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |====================| 100 % [2] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká