01NEX  >  Návrh experimentů

Počet hodnotících: 0 / 5 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 5 studentů.
Ukončilo předmět: 4 studentů.
|================....| 80 %

Franc Jiří Ing. [ ]
Hobza Tomáš Ing. Ph.D. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.