01PNLA  >  Pokročilé partie numerické lineární algebry

Počet hodnotících: 2 / 16 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 12 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 16 studentů.
Ukončilo předmět: 8 studentů.
|==========..........| 50 %

Mikyška Jiří Ing. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Nakonec celkem pohodový předmět - ke zkoušce je třeba hlavně znát algoritmy a nějaké věty a tak nějak tomu rozumnět.
    Studijní průměr: neuveden
  • precizně vedený předmět
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 1.50
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká