01POGR1  >  Počítačová grafika 1

Počet hodnotících: 1 / 30 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 3 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 30 studentů.
Ukončilo předmět: 8 studentů.
|=====...............| 26 %

Strachota Pavel Ing. Ph.D. [ ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Přednášky jsou sice povinné, ale velmi zábavné a určitě poučné. Shrnutí všeho starého a nového co se grafiky na pc týče.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [1] 1.00
1 : |====================| 100 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |....................| 0 % [0] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká