01PRA1  >  Pravděpodobnost a matematická statistika 1

Počet hodnotících: 1 / 19 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 5 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 19 studentů.
Ukončilo předmět: 12 studentů.
|=============.......| 63 %

Kůs Václav Ing. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Úžasný výklad základů pravděpodobnosti. Při rozsáhlé oblasti učiva by bylo od věci přidat sem tam nějaký kredit navíc...
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [1] 1.00
1 : |====================| 100 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |....................| 0 % [0] ano
3 : |====================| 100 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká