01PW  >  Programování pro Windows

Počet hodnotících: 1 / 24 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 4 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 24 studentů.
Ukončilo předmět: 20 studentů.
|=================...| 83 %

Čulík Zdeněk Ing. [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • ...
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [1] 4.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |====================| 100 % [1] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |====================| 100 % [1] nevyjádřeno
2 : |....................| 0 % [0] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká