01SITE1  >  Počítačové sítě 1

Počet hodnotících: 0 / 8 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 8 studentů.
Ukončilo předmět: 6 studentů.
|===============.....| 75 %

Minárik Miroslav Ing. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.