01SSM1  >  Seminář současné matematiky 1

Počet hodnotících: 8 / 20
Procento hodnotících: 40 %
|========............|

Zapsaných na předmět: 20 studentů.
Ukončilo předmět: 16 studentů.
|================....| 80 %

Klika Václav Ing. Ph.D. [ Přednášející, Cvičící ]
Pelantová Edita prof.Ing. CSc. [ ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [8]
 • Docela fajn předmět, ale přednášky jdou od naprosto nudných až po extrémně zajímavé. K bakalářce jsem si toho tedy moc neodnesl, ani mi to moc nepomohlo. Vynechal bych "fyzikální" vložky.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Je to asi moje chyba, ale očekával jsem, že půjde víc o teoretickou oblast matematiky, ne o tu aplikovanou. Z asi čtyř přednášek jsem byl nadšen, ale podobný počet mě naopak naprosto znudil a zhnusil. Možná by se mohlo zkusit provést nějaké hodnocení jednotlivých zkoušejících a někteří z nich by už se nemuseli znovu zvát. Je škoda, že se nedá vyřešit několik úloh z jedné hodiny. Když už člověka některé téma opravdu zaujme... A je také škoda, že student nedostane zpětnou vazbu z úlohy, kterou sepsal. Ale asi by to bylo logisticky dost náročné, shánět reakce od každého přednášejícího.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Přednášky od různých hostů na různá zajímavá témata
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Každý týden přednášel jiný odborník, zabývající se konkrétní matematickou oblastí/problémem. Člověk tak mohl nahlédnout pod pokličku toho, čím by se třeba jednou mohl zabývat on sám a jaké jsou vůbec možnosti studenta matematiky.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • mě předmět vyhovoval. Chodili nám přednášet různí lidé a prezentovali, jak a kde se všude dá využít matematika.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Přednášky na rozličná témata moderní matematiky
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Zajímavé přednášky - některé víc, některé míň, ale každý si určitě mohl najít něco co ho zaujme.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Třeba narazíte na téma k bakalářce (jako já).
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [8] 1.88
1 : |=====...............| 25 % [2] 1 (výborně)
2 : |============........| 62 % [5] 2
3 : |==..................| 12 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [8]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [8] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká