01SZMB  >  Souborná zkouška z matematiky B

Počet hodnotících: 0 / 1 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 1 studentů.
Ukončilo předmět: 0 studentů.
|....................| 0 %

Krbálek Milan Doc.Mgr. Ph.D. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.