01TIN  >  Teorie informace

Počet hodnotících: 3 / 11 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 27 %
|=====...............|

Zapsaných na předmět: 11 studentů.
Ukončilo předmět: 5 studentů.
|=========...........| 45 %

Hobza Tomáš Ing. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • Náplň i způsob vedení přednášky mi velmi vyhovoval.
    Studijní průměr: neuveden
  • určitě se hodí se z teorie informace něco dozvědět.
    Studijní průměr: neuveden
  • Člověk si osvěží teorii pravděpodobnosti. Jedná se však o úplný základ, na běžně používané algoritmům už nezbyde na přednáškách čas. Předmět by měl mít rozhodně větší kreditovou (a možná i hodinovou) dotaci, aby stihlo probrat víc.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [3] 1.33
1 : |=============.......| 66 % [2] 1 (výborně)
2 : |=======.............| 33 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [3]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |=======.............| 33 % [1] ano
3 : |=============.......| 66 % [2] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká