01TOP  >  Topologie

Počet hodnotících: 0 / 8 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 8 studentů.
Ukončilo předmět: 0 studentů.
|....................| 0 %

Burdík Čestmír prof.RNDr. DrSc. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.