01UMIN  >  Pravděpodobnostní modely umělé inteligence

Počet hodnotících: 2 / 9 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 22 %
|====................|

Zapsaných na předmět: 9 studentů.
Ukončilo předmět: 7 studentů.
|===============.....| 77 %

Vejnarová Jiřina Ing. [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • dobré dozvědět se něco ze vzdálenějších oblastí pravděpodobnosti. víc takových předmětů i do jiných oblastí! (uvítal bych něco o používaných algoritmech)
    Studijní průměr: neuveden
  • Předmět by zasloužil zařadit možná i povinně pro matematickou informatiku nebo AMSM. Inovativní pohled na pravděpodobnost. Příště bych možná i přidal ještě jednu hodinu s praktickými ukázkami.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 1.50
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká