01VUSI1  >  Výzkumný úkol 1

Počet hodnotících: 2 / 4 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 50 %
|==========..........|

Zapsaných na předmět: 4 studentů.
Ukončilo předmět: 4 studentů.
|====================| 100 %

Hobza Tomáš Ing. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Dle mého názoru naprosto zbytečná záležitost. Většina studentů KM je stejně vedena k tomu, aby nějaké výsledky měla už v baklářské práci. Účelem tohoto předmětu by měla být raději příprava na DP, ve které na konci student ukáže nějaké kvalitní výsledky, než tlak na to generovat nějaké pseudovýsledky už během 1. ročníku NMS. Pokud si student navíc zvolí jiné téma než měl na BP, je málo času do tématu proniknout natož pak dojít v tak krátké době k nějakým rozumným výsledkům.
    Studijní průměr: neuveden
  • zbytečnost. na úkor jiných předmětů který bysme mohli mít kdyby nebyl výzkumák. mam na mysli konkrétnější povědomí o používaných algoritmech v různých oblastech. nevíme nic.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 5.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |====================| 100 % [2] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |==========..........| 50 % [1] nevyjádřeno
2 : |....................| 0 % [0] ano
3 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká