01VYML  >  Vyčíslitelnost a matematická logika

Počet hodnotících: 2 / 8 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 25 %
|=====...............|

Zapsaných na předmět: 8 studentů.
Ukončilo předmět: 6 studentů.
|===============.....| 75 %

Mareš Jan Doc.RNDr. CSc. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • nepochopil jsem přínos předmětu.
    Studijní průměr: neuveden
  • Vyčíslitelnost možná zajímavá, logika již nikoliv. Nedovedu si představit, že bych cokoliv z toho použil nějak v praxi, možná i proto že chybí nějaké propojení s tím co se v praxi někde používá.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 3.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |==========..........| 50 % [1] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká