01ZTGB  >  Základy teorie grafů B

Počet hodnotících: 1 / 16 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 6 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 16 studentů.
Ukončilo předmět: 13 studentů.
|================....| 81 %

Ambrož Petr Ing. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]
Jahoda František Ing. [ ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Typický předmět na jaderce :-)
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [1] 1.00
1 : |====================| 100 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká