02AMF  >  Atomová a molekulová fyzika

Počet hodnotících: 1 / 16 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 6 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 16 studentů.
Ukončilo předmět: 9 studentů.
|===========.........| 56 %

Břeň David RNDr. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Ze začátku "kvantovka čtená podruhé a trochu jinak", potom konkrétnější aplikace kvantové fyziky. Velmi užitečný předmět, kapitoly jako radiační přechody se hodí snad všude.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [1] 1.00
1 : |====================| 100 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká