02EXF2  >  Experimentální fyzika 2

Počet hodnotících: 9 / 73
Procento hodnotících: 12 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 73 studentů.
Ukončilo předmět: 47 studentů.
|=============.......| 64 %

Petráček Vojtěch Doc.RNDr. CSc. [ Přednášející, Cvičící, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [7]
 • Podmínkou k zapsání praktik je EXF2, podmínkou ke složení zkoušky z EXF2 je zápočet z praktik. Předmět je skvělý pro ty, které ty přístroje a sarapatičky baví. Pro teoretiky je to spíš posezeníčko v teplé posluchárně.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Pokračování EXF1, ale občas méně zajímavé, např. pasáže o zapojování odporů sériově byly poněkud zbytečné. Mnohem užitečnější by bylo, kdyby se tento předmět věnoval zpracování dat moderními metodami, aby studenti v praktikách nebyli odkázáni jen na GNUplot a Excel. Aspoň ukázat základy práce v ROOT/Matlabu nebo něco podobného. Ideálně by se to mělo ukazovat už v ZFM, ale to by se asi nestíhalo.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Pokračování v úvodu do experimentální fyziky, tentokrát hlavně o elektronice a záření.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • zkouška je jednoduchá a pro lidi co měly praktika absolutně v pohodě
  Studijní průměr: (2.5, 3.0>
 • Přednášky, hlavně ty poslední, byli velmi zajímavé, neb pojednávali o tématech současného vědeckého světa. jinak jsou probírany praktické věci hledně všelikých přístrojů, se kterými se můžeme setkat. Docházka není povinná. Myslím, že by měl být předmět ohodnocen 3 kredity vzhledem k tomu, že je zakončen zkouškou, příprava na niž přeci jen nějaký čas zabere.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Některé přednášky hodně nudné, ke konci to bylo už mnohem zajímavější.
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>
 • Uvolněná páteční dopoledne. Látka byla prokládána i zajímavými tématy ze sféry zájmu pana docenta Petráčka, takže rozhodně bylo o co stát.
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [9] 1.56
1 : |=========...........| 44 % [4] 1 (výborně)
2 : |===========.........| 55 % [5] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [9]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |===============.....| 77 % [7] ano
3 : |==..................| 11 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká