02GR  >  Grupy a reprezentace

Počet hodnotících: 2 / 7 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 28 %
|======..............|

Zapsaných na předmět: 7 studentů.
Ukončilo předmět: 5 studentů.
|==============......| 71 %

Chadzitaskos Goce Doc.Ing. CSc. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Protože grupy jsou potřeba úplně všude, tak byl zvýšil záběr a množství látky probírané v přednášce. Dále by nebylo špatné k tomuto předmětu sepsat alespoň elektronická skripta, popř. doplnit a upravit wikiskripta.
    Studijní průměr: neuveden
  • Velmi důležitý předmět pro zaměření MF. Měl by na něj být kladen větší důraz, protože představuje elementární znalosti pro mnoho odvětví matematiky a fyziky. Rovněž kreditové dotaci by neškodilo přitlačit o 1.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [2] 2.00
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |==========..........| 50 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |....................| 0 % [0] ano
3 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká