02HSEF  >  Historická a sociálně ekonomická hlediska fúze

Počet hodnotících: 0 / 2 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 2 studentů.
Ukončilo předmět: 2 studentů.
|====================| 100 %

Řípa Milan Ing. CSc. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.