02ITER  >  ITER a doprovodný program

Počet hodnotících: 0 / 3 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 3 studentů.
Ukončilo předmět: 0 studentů.
|....................| 0 %

Mlynář Jan RNDr. Ph.D. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.