02JAS  >  Jaderná astrofyzika

Počet hodnotících: 0 / 7 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 7 studentů.
Ukončilo předmět: 4 studentů.
|===========.........| 57 %

Nosek Dalibor RNDr. Dr. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.