02KF  >  Kvantová fyzika

Počet hodnotících: 1 / 20 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 5 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 20 studentů.
Ukončilo předmět: 4 studentů.
|====................| 20 %

Jizba Petr Ing. Ph.D. [ Cvičící, Přednášející ]
Šnobl Libor Doc.Ing. Ph.D. [ ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Základy kvantové teorie.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [1] 2.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |====================| 100 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká