02KTP1  >  Kvantová teorie pole 1

Počet hodnotících: 3 / 7 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 42 %
|========............|

Zapsaných na předmět: 7 studentů.
Ukončilo předmět: 7 studentů.
|====================| 100 %

Formánek Jiří prof.Ing. DrSc. [ ]
Hořejší Jiří prof. RNDr. DrSc. [ Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • Velmi příjemný úvod do teorie pole. Občas sice pracný, ale dobře vysvětlený na přednáškách.
    Studijní průměr: neuveden
  • Výborný předmět.
    Studijní průměr: neuveden
  • Parádní přednáška, zajímavá látka.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [3] 1.00
1 : |====================| 100 % [3] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [3]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [3] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká