02KVK1  >  Kvantový kroužek 1

Počet hodnotících: 2 / 8 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 25 %
|=====...............|

Zapsaných na předmět: 8 studentů.
Ukončilo předmět: 0 studentů.
|....................| 0 %

Exner Pavel prof.RNDr. DrSc. [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Dlouho jsem u nějakého předmětu tolik nelitoval, že jsem si ho zapsal. Osobně mi to nedalo téměř nic, jen mi to sebralo čas (kromě přednášky doktora Kliky).
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>
  • Tento předmět je pověstný zajíc v pytli, nikdy dopředu nevíte, jaký bude.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [2] 4.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |==========..........| 50 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |==========..........| 50 % [1] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |==========..........| 50 % [1] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká