02RQGP3  >  Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3

Počet hodnotících: 1 / 4 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 25 %
|=====...............|

Zapsaných na předmět: 4 studentů.
Ukončilo předmět: 3 studentů.
|===============.....| 75 %

Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. [ Přednášející ]
Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. [ ]
Tomášik Boris Doc.Mgr. Ph.D. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Perfektne pre ziskanie vacsieho prehladu.
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [1] 1.00
1 : |====================| 100 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká