02SF  >  Subatomová fyzika

Počet hodnotících: 1 / 12 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 8 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 12 studentů.
Ukončilo předmět: 7 studentů.
|============........| 58 %

Čepila Jan Ing. [ Cvičící ]
Petráček Vojtěch Doc.RNDr. CSc. [ Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Zajímavý předmět, ale bohužel asi doplatil na to, že velmi často odpadal. Líbil se mi poutavý výklad p. Petráčka a moc se mi nelíbili suplované přednášky s p. Čepilou, kdy se jelo moc rychle a probraly se věci, které by normálně zabrali i 2 přednášky.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [1] 2.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |====================| 100 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [1] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká