02SFHIC  >  Statistická fyzika v jaderných srážkách

Počet hodnotících: 0 / 2 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 2 studentů.
Ukončilo předmět: 0 studentů.
|....................| 0 %

Bielčík Jaroslav Mgr. Ph.D. [ ]
Jex Igor prof.Ing. DrSc. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.