02SSD  >  Statistické zpracování dat

Počet hodnotících: 0 / 7 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 7 studentů.
Ukončilo předmět: 0 studentů.
|....................| 0 %

Rusňák Jan Ing. [ ]
Rusňáková Olga Ing. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.