02VPSF  >  Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky

Počet hodnotících: 2 / 10 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 20 %
|====................|

Zapsaných na předmět: 10 studentů.
Ukončilo předmět: 7 studentů.
|==============......| 70 %

Jex Igor prof.Ing. DrSc. [ Přednášející, Zkoušející ]
Novotný Jaroslav Ing. Ph.D. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Během semestru jsem se v tom docela ztrácel, ale pak když si na to člověk sednul, tak se to dalo rozluštit a pochopit.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>
  • Osnovy se asi průběžně mění, což se dá očekávat u předmětu "Vybrané partie". :) Dobré rozšíření a zopakování termodynamiky.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [2] 1.50
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká