02ZJF  >  Základy jaderné fyziky

Počet hodnotících: 2 / 37 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 5 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 37 studentů.
Ukončilo předmět: 25 studentů.
|=============.......| 67 %

Wagner Vladimír RNDr. CSc. [ Cvičící, Přednášející, Zkoušející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Mnoho témat se překrývalo s již probranou fyzikální látkou v rámci ZS (TEF a tak..)
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>
  • Ucelená přednáška o jaderných reakcích, srážkových procesech a elementárních částicích.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [2] 2.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |====================| 100 % [2] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [2] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká