02ZQCD  >  Základy kvantové chromodynamiky

Počet hodnotících: 0 / 4 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 4 studentů.
Ukončilo předmět: 0 studentů.
|....................| 0 %

Bielčíková Jana RNDr. Ph.D. [ ]
Čepila Jan Ing. [ ]
Křelina Michal Ing. [ ]
Nemčík Ján RNDr. CSc. [ ]
Tomášik Boris Doc.Mgr. Ph.D. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.