04ABI  >  Prezentace a interpretace textu

Počet hodnotících: 0 / 6 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 6 studentů.
Ukončilo předmět: 6 studentů.
|====================| 100 %

Clarke Dunstan Bc. [ ]
Čápová Hana Mgr. [ ]
Dvořáková Irena prom.fil. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.