04ABO1  >  Práce s odborným textem 1

Počet hodnotících: 2 / 20 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 10 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 20 studentů.
Ukončilo předmět: 15 studentů.
|===============.....| 75 %

Čápová Hana Mgr. [ Cvičící, Přednášející ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • nic
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [2] 1.50
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |==========..........| 50 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==========..........| 50 % [1] ano
3 : |==========..........| 50 % [1] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká