04ABU1  >  Úvod do odborného jazyka 1

Počet hodnotících: 1 / 169 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 169 studentů.
Ukončilo předmět: 37 studentů.
|====................| 21 %

Clarke Dunstan Bc. [ ]
Čápová Hana Mgr. [ ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Predmet je celkem prilis lehky pro VS. Jedna neprijemnost - hodne chyb v technicke casti ucebnice. Pan Clarke je nejlepsi ucitel na KJ, protoze jen on je "native speaker".
    Studijní průměr: neuveden

N : Oznámkujte předmět [1] 3.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |====================| 100 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [1]
1 : |====================| 100 % [1] nevyjádřeno
2 : |....................| 0 % [0] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká