04ABZK  >  Angličtina - státní zkouška

Počet hodnotících: 0 / 6 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 0 %
|....................|

Zapsaných na předmět: 6 studentů.
Ukončilo předmět: 0 studentů.
|....................| 0 %

Čápová Hana Mgr. [ ]

Nebyly splněny podmínky pro zobrazení komentářů a hodnocení.