04AM3  >  Angličtina M3

Počet hodnotících: 3 / 53 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 5 %
|=...................|

Zapsaných na předmět: 53 studentů.
Ukončilo předmět: 36 studentů.
|=============.......| 67 %

Čápová Hana Mgr. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [3]
  • Bohužel poslední angličtina. Líbilo by se mi třeba volitelná angličtina v letním semestru. Takto se musí čekat až na další rok...
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>
  • v rámci možností je to celkem dobře vedený předmět
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>
  • Nepatří k těm náročnějším
    Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [3] 1.33
1 : |=============.......| 66 % [2] 1 (výborně)
2 : |=======.............| 33 % [1] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [3]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |====================| 100 % [3] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká