04AP3  >  Angličtina P3

Počet hodnotících: 7 / 80
Procento hodnotících: 8 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 80 studentů.
Ukončilo předmět: 75 studentů.
|===================.| 93 %

Clarke Dunstan Bc. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [5]
 • poslední semestr (konečně!) povinné angličtiny zakončený prezentací a obtížnou zkouškou
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • so wow. very dunstan. such love. much cats.
  Studijní průměr: <1.0, 1.5>
 • Poslední angličtina...
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • The Good, the Bad and the Ugly, and I was only bad and ugly :)
  Studijní průměr: (1.5, 2.0>
 • Nejzajímavější část v kurzu angličtiny + prezentace
  Studijní průměr: (2.0, 2.5>

N : Oznámkujte předmět [7] 1.71
1 : |========............| 42 % [3] 1 (výborně)
2 : |========............| 42 % [3] 2
3 : |===.................| 14 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [7]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |==============......| 71 % [5] ano
3 : |======..............| 28 % [2] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká