04FM1  >  Francouzština M1

Počet hodnotících: 3 / 24 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 12 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 24 studentů.
Ukončilo předmět: 21 studentů.
|=================...| 87 %

Panáčková Zuzana PhDr. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [1]
  • Předmět je nestrukturovaný. Vlastně jsem nevěděl, co celou dobu děláme a my jsme vlastně nic moc nedělali. Člověk neví jak na tom je atp.
    Studijní průměr: <1.0, 1.5>

N : Oznámkujte předmět [3] 3.33
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |=============.......| 66 % [2] 3
4 : |=======.............| 33 % [1] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [3]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |....................| 0 % [0] ano
3 : |====================| 100 % [3] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká