04FP1  >  Francouzština P1

Počet hodnotících: 2 / 6 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 33 %
|=======.............|

Zapsaných na předmět: 6 studentů.
Ukončilo předmět: 5 studentů.
|=================...| 83 %

Panáčková Zuzana PhDr. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • Pěkný předmět.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>
  • Výuka jazyků je velice podstatná, ale dvě hodiny týdně ve skupice po 25 člověku moc nedají.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [2] 2.00
1 : |==========..........| 50 % [1] 1 (výborně)
2 : |....................| 0 % [0] 2
3 : |==========..........| 50 % [1] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |....................| 0 % [0] ano
3 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká