04FZ2  >  Francouzština Z2

Počet hodnotících: 2 / 18 !! Pozor !!
Nedostatek hodnocení. Statistika nemusí být relevantní.
Procento hodnotících: 11 %
|==..................|

Zapsaných na předmět: 18 studentů.
Ukončilo předmět: 17 studentů.
|===================.| 94 %

Panáčková Zuzana PhDr. [ Cvičící ]

N : Obecné poznámky k předmětu jako celku. [2]
  • další pokračování..
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>
  • 1 kredit za 4 hodiny mi připadá celkem směšné.
    Studijní průměr: (1.5, 2.0>

N : Oznámkujte předmět [2] 2.00
1 : |....................| 0 % [0] 1 (výborně)
2 : |====================| 100 % [2] 2
3 : |....................| 0 % [0] 3
4 : |....................| 0 % [0] 4
5 : |....................| 0 % [0] 5

N : Odpovídala náročnost předmětu počtu získaných kreditů? [2]
1 : |....................| 0 % [0] nevyjádřeno
2 : |....................| 0 % [0] ano
3 : |====================| 100 % [2] Ne, kreditová dotace byla příliš nízká
4 : |....................| 0 % [0] Ne, kreditová dotace byla příliš vysoká